Aktuálně Publikováno: 23. 3. 2007

13. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 13. kolokviu dne 26.3.2007 na téma Péče o dítě vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Lenka Vostrá (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.