Aktuálně Publikováno: 17. 4. 2007

14. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 14. kolokviu dne 30.4.2007 na téma Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Petr Tégl (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.