Aktuálně Publikováno: 4. 7. 2007

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádají konferenci

Pracovní právo 2007

Aktuální problémy pracovního práva a sociálního zabezpečení.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť

Termín konání: 3. - 5. října 2007

Základní okruhy: Kolektivní pracovní právo. Změny v sociální legislativě.

Konferenční poplatek činí 1.000,- Kč. Přihlášku na konferenci je nutno zaslat do 20.7.2007. Bližší informace: Zdenka.Gregorova@law.muni.cz