Aktuálně Publikováno: 16. 5. 2007

Konference

Exekutorská komora ČR

ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 21. - 22. května 2007 v prostorách Zámeckého hotelu Třešť

diskusní fórum na téma

SOUDNÍ EXEKUCE 2007