Aktuálně Publikováno: 5. 1. 2007

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák. 2007

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

nadále pořádá

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Témata kolokvií:

1) 29. ledna 2007 - Zneužití práva a přístup osnovy občanského zákoníku k jeho zákazu a postihu. Ochrana dobré víry.

2) 26. února 2007 - Změny závazků v subjektech a v obsahu.

3) 26. března 2007 - Péče o dítě.

4) 30. dubna 2007 - Sousedská práva. Právo nezbytné cesty. Nález.

5) 28. května 2007 - Právo stavby. Věcná břemena a reálná břemena.

6) 25. června 2007 - Správa cizího majetku.

7) 24. září 2007 - Dědická přihláška. Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Vedlejší doložky v závěti. Dědická substituce.

8) 29. října 2007 - Postavení právnických osob.

9) 26. listopadu 2007 - Vedlejší doložky v kupní smlouvě.

10) 28. ledna 2008 - Nájem a pacht. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu.

Datum konání:

- každé poslední pondělí v měsíci (mimo měsíce červenec a srpen),

- vždy od 14.00 hod.

Místo konání:

- zasedací síň ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

Obsah každého kolokvia:

úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky

Přihlásit vystoupení s vlastním příspěvkem je nutno 14 dní před konáním vybraného kolokvia.

Upřesněný program kolokvia včetně jmen přednášejících je pravidelně zveřejňován na webových stránkách ÚSP AV ČR www.ilaw.cas.cz s předstihem před vlastním konáním.

Účast: volná

Koordinátorka

JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 711