Aktuálně Publikováno: 22. 11. 2007

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni zve na

workshop Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru,

který se uskuteční dne 12. prosince 2007

v budově Fakulty právnické, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Přihlášky: akce@ilaw.cas.cz