Aktuálně Publikováno: 13. 6. 2007

16. kolokvium k obč. zák.

Na 16. kolokviu dne 25.6.2007 na téma Správa cizího majetku. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR a PF ZČU v Plzni)

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK v Praze a AK)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.