Aktuálně Publikováno: 18. 9. 2006

7. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 7. kolokviu dne 25.9.2006 na téma Dědické tituly vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Alice Sedláková (Notářská kancelář v Brně)

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.