Aktuálně Publikováno: 5. 12. 2006

10. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 10. kolokviu dne 11.12.2006 na téma Manželské majetkové právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. PhDr. David Elischer (Právnická fakulta UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.