Aktuálně Publikováno: 10. 2. 2006

2. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 2. kolokviu dne 27.2.2006 na téma Člověk jako subjekt práva. Jeho právní status. Ochrana práv člověka vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Otakar Motejl (Veřejný ochránce práv)

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

JUDr. Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.