Aktuálně Publikováno: 16. 5. 2006

Diskusní fórum Třešť

Exekutorská komora ČR

Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

pořádají ve dnech 15.-16. května 2006

diskusní fórum Soudní exekuce 2006

Diskusní fórum se koná v zařízení Akademie věd ČR - Zámecký hotel Třešť.

Program:

15. května 2006

10.00 hod příjezd a registrace účastníků

13.00 hod slavnostní zahájení

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

13.30 - 17.00 hod

Ústavněprávní ochrana majetku povinných osob v exekučním řízení

doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Právnická fakulta ZČU v Plzni

Výkon rozhodnutí a exekuce movitých věcí

JUDr. Jaroslav Bureš, soudce Nejvyššího soudu ČR

diskuse

16. května 2006

9.00 - 12.00 hod

Aktuální problémy soudních exekucí v ČR

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2, členka Republikové soudcovské rady Soudcovské unie

Současnost soudních exekucí na Slovensku

JUDr. Ladislav ÁGH, prezident Slovenské komory exekútorov

12.00 - 13.00 hod polední přestávka

13.00 - 16.00 hod

Trestněprávní limity soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

Soudní exekutor a orgány činné v trestním řízení

JUDr. Vladimíř Plášil, člen prezidia Exekutorské komory ČR

diskuse