Aktuálně Publikováno: 5. 1. 2006

1. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 1. kolokviu dne 30.1.2006 na téma Myšlenkový základ a hlavní zásady stavby nového občanského zákoníku vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)

JUDr. Petr Bezouška (Fakulta právnická ZČU v Plzni)

moderuje: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel ÚSP AV ČR

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií naleznete v rubrice Aktuality.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k počtu přihlášených je k 24.1.06 kapacita zasedací místnosti vyčerpána a další přihlášky nelze přijímat.