Aktuálně Publikováno: 27. 9. 2006

Konference

Právnická fakulta MU, Právnická fakulta UK, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

pořádají ve dnech 4.-6. října 2006 mezinárodní vědeckou konferenci

Pracovní právo 2006

Téma konference: Nové zákony v pracovním a sociálním právu.

Místo konání: Zámecký hotel Třešť, zařízení SSČ AV ČR

Bližší informace: gregor@law.muni.cz