Aktuálně Publikováno: 4. 5. 2006

Kolokvium C.E.D.E.

Ve dnech 5. – 6. května 2006 se bude v ÚSP AV ČR konat výroční kolokvium Evropské rady pro právo životního prostředí (Conseil Européen du Droit de l’Environnement – C. E. D. E.).

C.E.D.E. vznikla v roce 1974 jakožto mimořádně vlivná a prestižní nevládní organizace vědeckého charakteru, sdružující nezávislé renomované právníky profesionální či zájmové ekologické orientace pocházející ze zemí EU (dříve ES). Jejím základním posláním je studium a rozvoj především komunitárního práva životního prostředí; na rozdíl od ostatních institucí podobného pracovního zaměření se velmi úspěšně snaží sehrávat doslova pionýrskou roli v rozvoji určitých oblastí řečeného právního odvětví: za dobu své existence se stala významným společenským faktorem při přijímání a následném prosazování norem komunitárního práva životního prostředí (např. pravidel fungování a aktivit společenských organizací na ochranu životního prostředí, jejich přístupy k justici, udělování tzv. ekologických známek nejen výrobkům, ale i vědeckým a technologickým činnostem aj.).

Pražské kolokvium C. E. D. E. bude mimořádně významnou událostí v její historii, a to zejména též vzhledem k věcnému obsahu jednání, neboť bude jednak hodnotit činnost Rady za celých 30 let její existence, jednak zde zároveň uzavře proces svého klíčového rozšíření o členy ze všech nových států dnešní EU a redefinovat svou roli a cíle činnosti ve změněných společenských podmínkách.