Aktuálně Publikováno: 16. 5. 2006

5. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 5. kolokviu dne 29.5.2006 na téma Vybrané otázky obecných institutů obligačního práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ondřej Frinta (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Milan Hulmák (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.