Aktuálně Publikováno: 20. 10. 2006

8. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 8. kolokviu dne 30.10.2006 na téma Odkaz jako nový institut dědického práva vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Václav Bednář (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

JUDr. Eva Cechlová (Notářská kancelář v Bohumíně)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.