Aktuálně Publikováno: 22. 11. 2006

9. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 9. kolokviu dne 27.11.2006 na téma Zástavní právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Tomáš Richter, LLM. Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK v Praze)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.