Aktuálně Publikováno: 12. 4. 2006

4. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 4. kolokviu dne 24.4.2006 na téma Vlastnické právo vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

JUDr. Jan Pauly, CSc. (Právnická fakulta ZČU v Plzni)

JUDr. Filip Melzer, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

PhDr. Jana Girmanová (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.