Aktuálně Publikováno: 13. 3. 2006

3. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 3. kolokviu dne 27.3.2006 na téma Právní postavení nezletilého vystoupí:

doc. JUDr. Michaela Zuklínová,CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta MU v Brně)

Mgr. Vendula Jabůrková (Právnická fakulta UP v Olomouci)

moderuje: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.