Aktuálně Publikováno: 20. 6. 2006

6. kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 6. kolokviu dne 26.6.2006 na téma Kupní smlouva. Smlouva o dílo. vystoupí:

prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.