Aktuálně Publikováno: 6. 12. 2006

Obhajoba disertace DSc.

Veřejná obhajoba disertace doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc. (Právnická fakulta UK) „Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnost

se v souladu se Směrnicí AR AV ČR č. 3/2003, pravidla o udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR, koná

pátek 15. prosince 2006 v 10.30 hod.

Obhajoba se uskuteční v zasedací síni Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Oponenti: prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

prof. JUDr. Mahulena Hofmann, CSc.

JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Doktorská disertační práce je uložena v knihovně Ústavu státu a práva AV ČR.