Aktuálně Publikováno: 4. 4. 2013

Prezentace

Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta informatiky MU srdečně zvou na prezentaci

Právnického elektronického slovníku (PES),

která se uskuteční dne 20.5.2013 ve 14.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Právnický elektronický slovník (PES) vznikl ve spolupráci pracovníků ÚSP AV ČR, odd. teorie práva (datová část právních termínů) a pracovníků FI MU (programová část a databáze obecného základu jazyka). Právnickou část slovníku předvede dr. F. Cvrček a lingvistický modul doc. K. Pala.

PES obsahuje v současné verzi 15 000 právních termínů v bohatých strukturálních vztazích a umožňuje porovnání právních termínů s jejich kontexty v obecném základu jazyka. Součástí prezentace bude diskuse o dalším směřování tohoto projektu.

Přihlášky zasílejte na e-mail: akce@ilaw.cas.cz