Aktuálně Publikováno: 21. 4. 2013

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR vás zve na

Mezinárodní workshop o účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementaci požadavků Aarhuské úmluvy v zemích Visegrádské čtyřky

Workshop se koná ve dnech 16. - 17. května 2013 v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací síň v 7. patře.

Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskými ústavy akademií věd Slovenska, Polska a Maďarska v rámci projektu podporovaného Visegradským fondem. Více informací o projektu a přihlášku viz www.ilaw.cas.cz/aarhus.

Jednacím jazykem bude angličtina, tlumočení nebude zajišťováno.

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz. Uzávěrka přihlášek pro účast na workshopu je 26. dubna 2013.

Program workshopu.