Aktuálně Publikováno: 20. 11. 2013

Debata

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu a Centre for Law and Public Affairs Ústavu státu a práva AV ČR pořádají odbornou debatu na téma

Uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí

Datum: 12.12.2013, 10.00 - 14.00 hod

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro

České státní orgány již řeší otázku uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních párů a jejich dětí a lze odůvodněně předpokládat, že těchto případů bude rychle přibývat. Jak je to s uznáváním stejnopohlavních manželství a partnerství uzavřených v zahraničí Českou republikou. Měla by Česká republika uznávat a vykonávat cizí rozhodnutí týkající se dětí ve stejnopohlavních párech? Je adopce dětí stejnopohlavním párem či adopce dítěte partnera v rozporu s veřejným pořádkem, což umožňuje českým orgánům neuznat cizí rozhodnutí? Jaké právní důsledky z neuznání cizího rozhodnutí pro rodinu plynou? Není porušován nejlepší zájem dítěte? Jaké změny v uznávání cizích rozhodnutí týkajících se stejnopohlavních rodin přinese nový zákon o mezinárodním právu soukromém?

Zájemce o aktivní vystoupení si dovolujeme požádat o sdělení tématu příspěvku nejpozději do 3.12. 2013.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: akce@ilaw.cas.cz

Těšíme se na setkání s Vámi. Za PROUD: Mgr. Martina Štěpánková, za CeLAPA Mgr. Petr Agha, LL.M.