Aktuálně Publikováno: 21. 2. 2013

Akce

V Ústavu státu a práva AV ČR se dne 20.2.2013 uskutečnilo druhé setkání

Pracovní skupiny expertů v rámci řešení otázky možného založení Rozhodčího sportovního soudu pro ČR.

V rámci této nezávislé iniciativy se mezi odborníky z teorie i praxe diskutovalo mimo jiné o variantách podoby tohoto sportovního tribunálu, zejména zda by se jednalo pouze o odvolací orgán nebo by bylo možné rozhodovat některé spory již v prvním stupni. S tím souvisela i rozprava o tom, jaké druhy sporů by tribunál řešil ve světle právního prostředí ČR, případně zda by mu příslušelo rozhodování sporů s mezinárodním prvkem a v neposlední řadě bylo třeba vzít v úvahu již existující systém jednotlivých sportovních asociací a specifické rozhodování v oblasti dopingu. V neposlední řadě byl kladen důraz na nezávislost sportovního tribunálu, resp. zda by se jednalo o jeho již konečná rozhodnutí či eventuelně na základě jakých důvodů by mohlo dojít k přezkumu rozhodnutí a v jakém právním režimu.