Aktuálně Publikováno: 4. 6. 2013

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky zve na

worshop medicínského práva a bioetiky a

následné diskusní fórum na téma

Hodnota lidského života na pozadí wrongful life a wrongful birth žalob

Workshop se uskuteční dne 20.6.2013 v 7. patře budovy ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1.

Program:

9.00 - 9.30 hod Registrace

9.30 Zahájení

9.40 - 12.00 hod I. blok

Tomáš Doležal - Úvod do problematiky wrongful birth a wrongful life

Tomáš Doležal - Problematika wrongful birth žalob z právního hlediska

Radek Policar - „Wrongful life“ žaloby a zkušenost ze zahraničí

Alžběta Krausová - Žaloby „Wrongful life“ z pohledu izraelského práva

13.00 - 15.00 hod II. blok

Adam Doležal - „Wrongful life“ a“ wrongful birth“ žaloby, problematika morálního statusu a otázky de lege ferenda

David Černý - Hodnota lidského života podle utilitarismu a v přirozenoprávní tradici

Ondřej Lehký - Hodnota života z pohledu křesťanské teologie

Diskuse

Odborný garant: JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na akce@ilaw.cas.cz