Aktuálně Publikováno: 7. 4. 2013

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR Vás srdečně zve na workshop

Zahraniční vzory a mezinárodní asistence při tvorbě nových ústav,

která se uskuteční dne 15.4.2013 od 10.00 hod v ÚSP AV ČR v zasedací místnosti v 7. patře.

Program:

10.00 hod Úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR

10.15 hod

Tvorba, interpretace a aplikace ústavy – vliv a význam zahraničních vzorů

(prof. JUDr. Jan Filip CSc., PF MU, Brno)

Zahraniční vzory v československém ústavodárném procesu po roce 1989

(doc. JUDr. Josef Blahož DrSc., ÚSP AV ČR)

Zahraniční inspirace a jejich nositelé při vytváření současné české ústavy

(prof. JUDr. Václav Pavlíček CSc., PF UK v Praze)

Diskuse

11.20 hod přestávka

11.40 hod

Úloha medzinárodních lidskoprávních dokumentů v procesu přijímání nových ústav

(Mgr. Petr Agha LL.M., ÚSP AV ČR)

Formy a dilemy medzinárodnej asistencie v ústavodarnom procese v minulosti a dnes

(Doc. Ivan Halász Ph.D., ÚSP AV ČR, ÚPV MAV, Budapešť)

Diskuse a závěr

Přihlášky zasílejte na e-mail: akce@ilaw.cas.cz