Aktuálně Publikováno: 20. 11. 2013

Konference

Právnická fakulta UK v Praze a Ústav státu a práva AV ČR pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času.

Konference se uskuteční ve dnech 12.-14. 12. 2013 v prostorách Karolina a následně Právnické fakulty UK, Praha 1.

Bližší informace www.viktorknapp.eu.