Aktuálně Publikováno: 26. 3. 2013

Konference

Ústav státu a práva AV ČR a vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci se školou a gymnáziem J. Gutha-Jarkovského a Biosem-Společností pro bioetiku Vás srdečně zvou na 3. konferenci

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk,

která se uskuteční dne 18.5.2013 od 15.00 hod v CEVRO Institutu, Jungmanova 17, Praha 1.

Program:

Marek Vácha (3. LF UK): Kmenové buňky: odlišné pohledy biologie, biologických technologií a etiky.

Josef Kuře (Lékařská fak. MU): Lidské embryonální kmenové buňky: možnosti řešení morálního dilematu.

Tomáš Doležal (ÚSP AV ČR): Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk.

Adam Doležal (ÚSP AV ČR) Etické otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z nadbytečných embryí a právní reflexe tohoto problému.

Josef Fulka (Výzkumný ústav živočišné výroby): Cesta k Dolly - můj pohled.

David Černý (1. LF UK): Morální status raného lidského embrya.