Aktuálně Publikováno: 23. 11. 2013

Nová kniha

Upozorňujeme, že v nakladatelství Academia vyšla nová kniha, která je výsledkem grantového projektu GA ČR Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní), reg. č. 407/08/1053:

Müllerová, Hana a Stejskal, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha : Academia, 2013. 490 s. ISBN 978-80-200-2317-9

Knihu je možné zakoupit v nakladatelství nebo on-line zde.