Aktuálně Publikováno: 10. 4. 2013

Disputace

Ústav státu a práva AV ČR pořádá 2. disputaci v cyklu QUODLIBETNÍ DISPUTACE aneb disputace o čemkoliv na téma

Horizontální aplikace práva lidských práv - příklad sportovního práva.

Referující: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

Téma disputace je inspirováno nedávno vydanou monografií:

Hamerník, Pavel: Sportovní právo. Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. Praha, ÚSP AV ČR 2012. Kniha je ke stažení zde.

Moderuje: doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

Disputace se uskuteční dne 25.4.2013 v 11.00 hod v zasedací místnosti budovy Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz