Aktuálně Publikováno: 30. 1. 2008

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák. 2008

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. nadále pořádá

Cyklus kolokvií

k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Témata kolokvií

1) 7. dubna 2008 - Náhrada škody.

2) 2. června 2008 - Závěť, zákonná posloupnost dědiců.

3) 3. listopadu 2008 - Pojištění.

4)

- vždy od 14.00 hod. v zasedací místnosti ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

Obsah každého kolokvia: úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky.

Přihlásit vystoupení s vlastním příspěvkem je nutno 14 dní před konáním vybraného kolokvia.

Účast: volná

Koordinátorka: JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 711