Aktuálně Publikováno: 2. 4. 2008

Popularizace vědy

Akademie věd ČR - Rada pro popularizaci vědy AV ČR si Vás dovoluje pozvat

do Akademické kavárny na téma K právu za dob c. k. monarchie

ve středu 2.4.2008 v 16.00 hod v knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1, I. patro.

Diskusi na téma práva uvede a moderuje RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc., dále vystoupí prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc. na téma domovského práva a JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. na téma trestání a tresty a JUDr. Jan Bárta, CSc. na téma život státního úředníka.