Aktuálně Publikováno: 4. 2. 2008

Workshop

1. workshop sportovního práva s diskusí k aktuálním otázkám sportovního práva v ČR i EU

se koná ve dnech 14. - 15.3.2008 v zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, 7. patro.

Program:

Pátek 14.3.2008

9.15 - 9.45 hod registrace, úvod

1. blok 9.45 - 12.00 hod PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY

Mgr. Michal Králík, Ph.D. (soudce); JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR); Libor Dušek, Ph.D. (CERGE-EI Praha)

2. blok 13.00 - 14.45 hod EVROPSKÉ SPORTOVNÍ PRÁVO, SPORTOVNÍ KLUBY

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (ÚSP AV ČR a PF ZČU - sekce výuky práva EU); JUDr. Jozef Čorba (PF UPJŠ v Košicích - katedra obchodního práva)

EKONOMICKÉ A PRACOVNÍ ASPEKTY

Ing. Jiří Topinka (daňový poradce); JUDr. Marcel Dolobáč (PF UPJŠ v Košicích - katedra pracovního práva)

3. blok 15.00 - 16.00 hod LEGISLATIVNÍ VÝVOJ v SR a ČR /zákon o podpoře sportu/

JUDr. Peter Haňdiak (AK GPL); JUDr. Vojtěch Kumpera (odborník na legislativu)

Sobota 15.3.2008

4. blok 10.00 - 12.00 hod DISKUSNÍ FÓRUM

ZÁVĚR

Odborní garanti: JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. a JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.