Aktuálně Publikováno: 20. 10. 2008

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 23. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 3.11.2008 na téma Pojištění vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ludvík Bohman (AXA ČR),

JUDr. Magdalena Wawerková (Česká pojišťovna, a.s.),

Ing. JUDr. Dušan Tříška, CSc. (FSP/CD-F a VŠE).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.