Aktuálně Publikováno: 3. 6. 2008

Uzavřené akademické kolokvium

Ústav státu a práva AV ČR pořádá ve dnech 23. - 24.6.2008 v konferenčním zařízení AV ČR - Zámecký hotel v Třešti, kolokvium

Dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (právní a institucionální aspekty)

pořádané pod záštitou MUDr. L. Sefziga, předsedy výboru pro záležitosti EU Senátu PČR a ves spolupráci s Útvarem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondry.

Pondělí 23.6.2008

10:00 Úvodní slovo JUDr. Jaroslav ZACHARIÁŠ, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

10:30 Úvodní diskuse: „Osud Lisabonské smlouvy po irském referendu“

Odborní garanti: JUDr. Lenka PÍTROVÁ, CSc., Mgr. Jana FRANCOVÁ, Mgr. Jan KUST, Parlamentní institut

Diskusní příspěvky

11:00 Postavení národních parlamentů a legitimita rozhodování v EU

Odborní garanti: JUDr. Lenka PÍTROVÁ, CSc., Parlamentní institut

JUDr. Jiří GEORGIEV, poradce Výboru pro záležitosti EU, Senát PČR

Diskusní příspěvky

12:00 Institucionální změny

Odborný garant: doc. PhDr. Markéta PITROVÁ, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně

Diskusní příspěvky

13:00 oběd

14:00 Ochrana základních práv v Evropské unii po Lisabonské smlouvě

Odborní garanti: JUDr. Jan MALÍŘ, Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Vít Alexander SCHORM, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP

Diskusní příspěvky

15:00 přestávka

15:30 Evropský soudní dvůr jako poslední arbitr?

Odborný garant: JUDr. Pavel HAMERNÍK, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

Diskusní příspěvky

16:30 Prezentace pracovní verze vládního materiálu Dopady Lisabonské smlouvy

Ing. Marek MORA, náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

20:00 večeře

Úterý 24.6.2008

09:00 Ústavněprávní aspekty ratifikace Lisabonské smlouvy

Odborný garant: Prof. JUDr. Aleš GERLOCH, CSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze

Diskusní příspěvky

10:30 přestávka

11:00 Právní akty a legislativní procedury v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

Odborný garant: Prof. JUDr. PhDr. Michal TOMÁŠEK, DrSc., Právnická fakulta UK v Praze

Diskusní příspěvky

12:00 Prezentace publikace „Lisabonská smlouva“

Odborný garant: PhDr. Pavlína BARTOŇOVÁ, Úřad vlády

13:00 Zakončení kolokvia

Bližší informace: akce@ilaw.cas.cz