Aktuálně Publikováno: 16. 5. 2008

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 22. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 2.6.2008 na téma Závěť a zákonná posloupnost dědiců vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Václav Bednář (FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Ondřej Frinta (PF UK v Praze).

Kolokvium se koná od 14.00 hod. v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Účast volná. Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže a v rubrice Akce USP.