Aktuálně Publikováno: 22. 1. 2008

Obhajoba disertace DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brně) se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná dne

pondělí 10. března 2008 v 13.00 hod v zasedací síni ÚSP AV ČR, 7. patro, Národní 18, Praha 1.

Název disertace: Mezinárodní justiční spolurpáce v trestních věcech - obecné výklady. doplněná o soubor uveřejněných vědeckých prací.

Oponenti:

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. - Právnická fakulta UK v Praze,

prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. - Právnická fakulta UPJŠ v Košicích,

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc. - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.