Aktuálně Publikováno: 18. 1. 2008

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 20. kolokviu na téma Nájem a pacht. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu. vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Markéta Selucká (Právnická fakulta MU v Brně),

JUDr. Jindřich Urfus (Ministerstvo zemědělství).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.