Aktuálně Publikováno: 20. 3. 2008

Kolokvium k návrhu obč. zák.

Na 21. kolokviu k návrhu nového občanského zákoníku dne 7.4.2008 na téma Náhrada škody vystoupí:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ÚSP AV ČR a FPr ZČU v Plzni),

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP AV ČR),

JUDr. Jindřich Psutka (FPr ZČU v Plzni).

Bližší informace o pořádání cyklu kolokvií jsou uvedeny níže.