Aktuálně Publikováno: 7. 6. 2005

Program slavnostního kolokvia

Program slavnostního kolokvia konaného u příležitosti 50. výročí ÚSP AV ČR

Evropské dilema - Smlouva o Ústavě pro Evropu

dne 15. června 2005, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro

9.30 – 10.00 hod prezence účastníků

Místnost č. 206

10.00 –11.30 hod

Zahájení

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

I. Návrh smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu - nový prostor pro efektivní regulaci?

Moderující: JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

JUDr. Pavel Zářecký, CSc., ministr vlády a předseda Legislativní rady vlády

Ing. Martin Jahn, M.B.A., místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj

II. Zásada subsidiarity – výzva pro národní parlamenty

Moderující: JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR a Vědecká rada ÚSP

Ing. Pavel Svoboda, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

Jiří Oberfalzer, místopředseda výboru pro evropské záležitosti EU Senátu ČR

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR

JUDr. Jiří Georgiev, Kancelář Senátu ČR

Diskuse

11.30 – 11.45 hod přestávka

11.45 – 12.30 hodIII. Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Moderující: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze

Martin Kavěna, LL.B., B.C.L., Parlamentní institut PSP ČR

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

Diskuse

12.30 -13.30 hod polední přestávka

12.30 – 13.00 hod prezentace sborníku „Pocta Antonínu Kandovi“ (viz místnost č. 205)

13.30 – 14.30 hod

IV. Občanská dimenze Evropské unie

Moderující: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta UK v Praze

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., předseda Ústavního soudu Slovenské republiky

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

Dr. Ivan Halász, PhD, Ústav právních věd, Maďarská akademie věd

Diskuse

14.30 – 15.00 hod přestávka

15.00 – 16.00 hod

V. Proces ratifikace a její ústavně právní aspekty?

Moderující: JUDr. Vladimír Balaš, Ústav státu a práva AV ČR

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta UK v Praze a Právnická fakulta ZČU v Plzni

JUDr. Jan Bárta, CSc., Ústav státu a práva AV ČR a ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky

PhDr. Petr Kolář, PhD., Parlamentní institut PSP ČR

Diskuse

16.00 – 17.00 hod

VI. Smlouva o Ústavě pro Evropu a jednotlivé oblasti aplikace práva EU

Moderující: JUDr. Michal Šejvl, Ústav státu a práva AV ČR a Právnická fakulta ZČU v Plzni

Mag. Dr. iur. Bedanna Bapuly, EIF, Rakouská akademie věd

JUDr. Milan Hulmák, Právnická fakulta ZČU v Plzni

Diskuse

Závěrečná diskuse

Místnost č. 205

10.00 – 17.00 hod

Prezentace publikační činnosti pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR

Prezentace časopisu Právník

Prezentace českých právnických nakladatelství Aleš Čeněk, ASPI, C.H.Beck a Linde Praha

12.00 - 12.30 hod Prezentace sborníku „Pocta Antonínu Kandovi“

17.00 – 20.00 hod Slavnostní raut

Bližší informace: JUDr. L. Vostrá