Aktuálně Publikováno: 30. 6. 2005

Pocta

V červnu t.r. oslavil předseda Vědecké rady ÚSP AV ČR

prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc.

dvě významná jubilea - 75. narozeniny a 50. let své vědecké práce v Ústavu státu a práva.

U této příležitosti vydal ÚSP v nakladatelství Aleš Čeněk sborník Pocta Antonínu Kandovi.

Odkaz: www.alescenek.cz