Aktuálně Publikováno: 30. 12. 2005

Cyklus kolokvií k návrhu obč. zák.

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

pořádá

Cyklus kolokvií k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku.

Cyklus se koná pod záštitou vedoucího vědeckého pracovníka a zpracovatele návrhu nového občanského zákoníku prof. JUDr. et Dr. Karla Eliáše.

Datum konání:

- každé poslední pondělí v měsíci roku 2006 (mimo měsíce červenec a srpen),

- vždy od 14.00 hod.

Místo konání:

- zasedací místnost ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Obsah každého kolokvia:

úvodní referát, přihlášené příspěvky a především diskuse, neboť jedním z hlavních cílů cyklu kolokvií je dosáhnout vzájemné reflexe a výměny názorů mezi autory návrhu a účastníky

Témata kolokvií:

1) 30. ledna 2006 - Myšlenkový základ a hlavní zásady stavby nového občanského zákoníku.

2) 27. února 2006 - Člověk jako subjekt práva. Jeho právní status. Ochrana práv člověka.

3) 27. března 2006 - Právní postavení nezletilého.

4) 24. dubna 2006 - Vlastnické právo.

5) 29. května 2006 - Vybrané otázky obecných institutů obligačního práva.

6) 26. června 2006 - Kupní smlouva. Smlouva o dílo.

7) 25. září 2006 - Dědické tituly.

8) 30. října 2006 - Odkaz jako nový institut dědického práva.

9) 27. listopadu 2006 - Zástavní právo. ZMĚNA!

10) 11. prosince 2006 - Manželské majetkové právo. ZMĚNA!

Upřesněný program kolokvia včetně přednášejících bude s časovým předstihem zveřejňován na webových stránkách ÚSP AV ČR www.ilaw.cas.cz.

Účast:

volná (dle kapacity zasedací místnosti) - je nutné se s předstihem přihlásit u koordinátorky:

JUDr. Lenka Vostrá - vostra@ilaw.cas.cz / tel. 221 990 718

Přihlášku na vystoupení s vlastním příspěvkem zašlete alespoň 1 měsíc před konáním vybraného kolokvia.

Text návrhu obč. zák. naleznete na serveru Juristic http://server.juristic.cz/

Věcný záměr návrhu obč.zák. http://zcu.juristic.cz/download/rekodifikace/obcan/vec.rtf