Aktuálně Publikováno: 7. 12. 2005

Cena ministryně za výzkum

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy předala dne 10. listopadu 2005 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v roce 2005

věděckému pracovníkovi ÚSP AV ČR

doc. JUDr. Josefu Blahožovi, DrSc.

Cena je udělována jako ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).