Aktuálně Publikováno: 7. 12. 2005

Pocta

V rámci konání workshopu Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice se dne 22. listopadu 2005 v ÚSP uskutečnila

prezentace sborníku Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice,

který byl vydán ÚSP AV ČR a FPR ZČU v Plzni v nakladatelství Aleš Čeněk jako pocta vědeckému pracovníkovi

JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc.

Odkaz: www.alescenek.cz