Aktuálně Publikováno: 6. 10. 2005

Přednáška

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka Sdružení pro mezinárodní právo (ILA) ve spolupráci s PF UK v Praze

si Vás dovolují pozvat na přednášku spojenou s diskusí na téma

Right of asylum in Europe in the age of international terrorism.

Přednášející: Dr. Federico Lenzerini (Researcher in International Law, Universitá degli studi di Siena).

Přednáška se koná ve středu 12. října 2005 v 16.00 hod v budově Právnické fakulty UK v Praze, I. patro, místnost č. 117.

Pořadatelé: JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (předseda ČSMP), JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (předseda České odbočky ILA), prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vedoucí katedry mezinárodního práva PF UK)