Aktuálně Publikováno: 10. 2. 2005

Kolokvia doktorandů a školitelů

Ústav státu a práva AV ČR v rámci uskutečňování doktorského studijního programu pořádá pravidelná kolokvia doktorandů a školitelů. Termín:Školitel:Téma:17. ledna 2005JUDr. Jan Bárta, CSc.vybrané otázky veřejného práva17. února 2005JUDr. František Cvrček, CSc.

základní výzkum, metody, právní jazyk

21. března 2005

28. dubna 2005

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.

rekodifikace českého občanského práva (teoretické a praktické otázky)

právní komparatistika na příkladu ústavního soudnictví

bližší informace: JUDr. L. Vostrá