Aktuálně Publikováno: 20. 10. 2005

Dny otevřených dveří

Místo konání: Národní 18, Praha 1, zasedací místnost v 7. patřeDatum a doba otevření: 8. – 9. 11. 2005, 14:00–16:00 h

Kontakt: Hana Cihelková, tel.: 221 990 711, e-mail: ilaw@ilaw.cas.cz - u skupiny nad 8 osob je nutné se objednat předem

TÉMATA EXKURZÍ:

  • Prezentace činnosti ústavu, informace o vědeckém výzkumu v oblasti právní vědy;
  • Publikační činnost pracovníků a prezentace časopisu Právník;
  • Databáze budované Střediskem vědeckých informací.
Vždy v 15:00 hod cca 20 minut trvající přednáška s následnou diskuzí zabývající se některým ze zajímavých projektů řešených v ÚSP AV ČR (např. právní odpovědnost v medicíně, právní informatika a projekt LOIS).

Upozorňujeme, že v rámci besed nelze očekávat právní poradenství; ústav se nezabývá advokátní činností a ve specifických kauzách neposkytuje právní pomoc.