Aktuálně Publikováno: 10. 2. 2005

Mezinárodní sympozium - Praha 2004

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ústavem práva Polské akademie věd a Ústavem štátu a práva Slovenské akademie věd pořádal ve dnech 29. – 30. listopadu 2004 v zasedací místnosti budovy sympozium na téma Aktuální otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Přednášené příspěvky byly zaměřeny především k metodickým a technickým otázkám legislativy, vybraným legislativním otázkám reformy veřejné správy a úřednického práva, ke kodifikaci práva životního prostředí a k problematice kompatibility národního práva s právem ES/EU v podmínkách členství země v EU. Tematický okruh sympozia tím však nebyl uzavřen. · Program sympozia · Fotografie ze sympozia