Aktuálně Publikováno: 7. 6. 2005

Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu - pro a proti

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

ve spolupráci s Parlamentním institutem PSP ČR a Právnickou fakultou ZČU v Plzni Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu - pro a proti

(právní aspekty)

Sympozium se konalo dne 12. května 2005 od 9.30 hod

v zasedací místnosti v 7. patře ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1

Program:

Proč „ústava“

Úvodní slovo – JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., Právnická fakulta UK v Praze, Ministerstvo zahraničních věcí

Evropská unie států (Změní ústavní smlouva postavení členských států?)

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta ZČU v Plzni

Martin Kavěna, LL.B., B.C.L., Parlamentní institut PSP ČR

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Akademie věd ČR

Diskuse

Evropská unie občanů (Změní ústavní smlouva postavení občanů?)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., místopředseda Ústavního soudu ČR

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta UK v Praze

doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

Diskuse

Evropská unie flexibilní (Jsou brzdy a motory integrace dostatečně silné?)

JUDr. Lenka Pítrová, CSc., Parlamentní institut PSP ČR

JUDr. Jiří Georgiev, Kancelář Senátu ČR

Diskuse

Proces ratifikace (Referendum nebo parlament?)

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., Právnická fakulta UK v Praze

JUDr. Vladimír Balaš, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut PSP ČR

Diskuse

Závěrečná diskuse

Odborný garant: JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

bližší informace: JUDr. L. Vostrá (vostrailaw.cas.cz)